Biddeford, ME
(207) 284-6216

Kitchen floor tile

Gorgeous floor tile in this grand kitchen. Porcelain Aquarius Azzoro.